030 231 29 74

PRIVACY VERKLARING DANSCENTRUM CORNELISSEN

Met ons ventilatiesysteem verversen wij continue de lucht in onze zaal!

Danscentrum Cornelissen B.V., gevestigd aan de Oudegracht 250, 3511 NV Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.danscentrumcornelissen.nlwww.komdansen.nl

Oudegracht 250, 3511 NV Utrecht
030 – 231 29 74
Dhr. M.Cornelissen is eigenaar en tevens verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Danscentrum Cornelissen B.V.
Hij is te bereiken via info@komdansen.nl.

Persoongegevens die wij verwerken

Danscentrum Cornelissen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Deze persoonsgegevens heeft u zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adres gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Wij maken een foto van u of u beiden als danspaar voor op een pasje wat wij u verstrekken. Deze foto wordt getoond op een pasje wat in uw bezit is. Deze foto wordt niet gedeeld met derden en is uitsluitend voor intern gebruik binnen Danscentrum Cornelissen B.V.
Mocht u bezwaar hebben tegen het invullen en intern gebruik van bovenstaande gegevens dan kunt u dit bij ons kenbaar maken. info@komdansen.nl.

Met welk doel verwerkt Danscentrum Cornelissen b.v. de persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn van belang om u informatie te kunnen verstrekken over lestijden, eventueel uitval van lessen en uitnodigingen voor bijzondere evenementen.
De foto is ter beveiliging van onrechtmatig gebruik van het pasje.

Geautomatiseerde besluitvorming

Danscentrum Cornelissen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (van Danscentrum Cornelissen) tussen zit.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard

Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat u aangeeft dat alle gegevens verwijderd dienen te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Danscentrum Cornelissen B.V. verstrekt geen gegevens aan derden tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@komdansen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Danscentrum Cornelissen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@komdansen.nl.

Scroll naar boven